Biološki preparati

Oprašivanje bumbara, biološka zaštita, feromonski mamci, atraktanti, biopesticidi, mikrobiološki poboljšivači tla samo su dio palete koji imamo za vas, a dio su biološke i biotehničke zaštite bilja koju Colić – trade ima u ponudi!
Share This