Usluge

Analize tla, biljnog materijala i vode

U mogućnosti smo izvršiti analizu svih tipova tala, ali i lisnog materijala i uzoraka vode pomoću novog suvremenog laboratorija, koja može biti gotova u vrlo kratkom roku. Na temelju analize može se dobiti savjet za prihranu dotičnih kultura.

Ekološka proizvodnja

Colić Trade ima paletu proizvoda koji su dozvoljeni u ekološkoj poljoprivredi. Od bio fungicida, do bio stimulatora. Sve što vam je potrebno za visoke prinose u odličnu kvalitetu.

Savjetodavne usluge

Nudimo našim klijentima stručne savjete u poljoprivrednoj proizvodnji od sjetve do berbe, zaštitu bilja, preporuke za ishranu bilja bazirane na analizi tla te ostale savjete i novitetepotrebne za visoke prinose i kvalitetu.

Share This