ROTKVICA

Hazerina rotkvica nudi visok prinos, zdrave  biljake i plodove odlične kvalitete

Melito F1

Svjetlo crvena, okrugla rotkvica, selekcionirana za prodaju u vezicama.

• Plodovi odlične kvalitete, nisu skloni pucanju

• Odlične otpornosti na plamenjaču

•Uniformnog i okruglog oblika

• Jaki, uspravni i kratki vrhovi

 

Share This