Vodotopiva NPK mineralna gnojiva - Yara Kristaloni

Yara vodotopiva NPK gnojiva Kristaloni su 100% vodotopiva kompleksna mineralna gnojiva. Namijenjena su prihrani biljaka preko sustava za navodnjavanje, a pojedine fomulacije razvijene su za folijarnu prihranu i hidroponiju

Nova linija Kristalona s specijalnim polifosfatima !

Kada je voda kvalitetna (tj. ima nisku razinu bikarbonata), nije potrebno dodavati kiseline u hranjivu otopinu. Specijalni polifosfati u toj liniji Kristalona manje su osjetljivi na visoku razinu pH te tako omogućavaju biljci da efikasnije usvaja fosfate. Biljke uzgajane uz pomoć proizvoda Kristalon Vega, Gena i Arbora rastu brže, imaju bolji početni rast i poboljšan korijenov sustav te tamniju zelenu boju listova.

Za najbolje prinose preporučuje se gnojidba borovnica pripadajućim gnojivima. Iz Colić Trade ponude, izdvojili bi  Kristalon™ Acid linijugnojiva posebno namijenjenu gnojidbi borovnica i ostalih biljaka koje zahtijevaju kiselija tla. Poznato je kako usvajanje hranjiva ovisi o pH tla, pa ako je tlo suviše alkalno biljka ne može iskoristit sva hranjiva koja su uz nju, no primjenom gnojiva iz Kristalon™ Acid linije iskoristivost hranjiva je 100 %.

 

Yara vodotopiva NPK gnojiva Kristalon™ su 100% vodotopiva kompleksna mineralna gnojiva s izrazito visokom hranljivom vrijednošću. Namijenjena su prihrani biljaka preko sustava za navodnjavanje, a pojedine formulacije razvijene su za folijarnu prihranu i hidroponiju.

Kristalon™ Acid je linija kiselih vodotopivih NPK formulacija koje sadrže magnezij i mikrohranjiva. Linija Kristalona Acid posebno je formulirana za tla s visokim pH te visokom razinom bikarbonata.

Prednosti

 • Kristalon™ Acid napravljen je za korištenje s vodom slabije kvalitete
 • Smanjuje pH vode, reducirajući razinu bikarbonata
 • Poboljšava kvalitetu vode
 • Pridonosi čistoći fertirigacijskog sustava
 • Poboljšava pH u zoni korijena do optimalne razine (pH 5-6)
 • Održava sustav navodnjavanja u optimalnom stanju, sprječava začepljenje
 • Nastavlja se na pouzdano uspješni sustav oznaka boje za uravnoteženu prihranu, koji se koristi u standardnoj paleti Kristalon™ proizvoda
 • Smanjuje rizik Ca-Mg taloženja (ovisno o pH)
 • Sadrži Bor, Molibden, Bakar, Željezo, Mangan i Cink u helatnom obliku
 • Prikladan za sustave navodnjavanja

Preporuke

Maksimalna doza Kristalona™ (g/l) ovisi o kvaliteti vode (ppm bikarbonata) i osjetljivosti usjeva;

svakako prekontrolirajte pH konačne otopine (pH > 5,0).

Tehnička oprema u fertirigaciji mora biti prilagođena za korištenje kiselih proizvoda.

 • Formulacije niskog pH (pH < 3)
 • Za korigiranje pH vode
 • Reducira bikarbonate i tako smanjuje pH vode
 • Poboljšava kvalitetu vode
 • Sprječava taloženje u koncentratu hranjive otopine (Ca-Mg fosfat)
 • Ne sadrži Ureu
 • Jednostavan i siguran za korištenje
 • Maksimalna doza ovisi o kvaliteti vode

Formulacije linije Kristalon Acid

 

KRISTALON

N-total NO3-N NH4-N P2O5 K2O MgO S EC pH KISELOST
                          Postotni udio u težini 1 g/l Mol/kg
Yellow Acid
11 3,5 7,5 38 (16,6) 11 (9,1) 3 (1,8) 2,7 1,2 3,5 3,7
Blue Acid
16 7,9 8,1 6 (2,6) 17 (14,1) 2,5 (1,5) 7,4 1,7 2,8 1,8
White Acid
13 8,8 4,2 6 (2,6) 26 (21,6) 3 (1,8) 5,1 1,6 2,7 2,0
Red Acid
11 9,7 1,3 11 (4,8) 32 (26,6) 3 (1,8) 2,3 1,6 2,6 1,9
Green Acid
16 9,2 6,8 16 (7,0) 16 (13,3) 3,8 (2,3) 3,1 1,6 2,9 2,0

Sve Kristalon TM formulacije sadrže standardnu količinu mikrohranjiva.

* za 1%-tne hranjive otopine

Niste sigurni koje gnojivo izabrati i kako ga primjeniti?

Kontaktirajte naše agronome i budite sigurni u izbor i količinu gnojiva koji vam treba!
Share This