Yara Mila

YaraMila mineralna gnojiva odmah se otapaju u dodiru s vlagom iz tla. Usjevi se hranjivim elementima opskrbljuju trenutno. Odlikuje ih brzo otapanje i oslobađanje hranjivih elemenata.

Prednosti gnojidbe s YaraMila

Svaka granula YaraMila gnojiva ima potpuno isti sadržaj hranjiva, obllik i veličinu te nemaju nosača-punilo jer se proizvode jedinstvenim procesom kemijskih reakcija, a ne fizičkim mješanjem sirovina.

Brzo otapanje i oslobađanje hranjivih elemenata omogućava učinkovitu primjenu YaraMila gnojiva neposredno u pripremi tla za sjetvu i sadnju, kao i za djelotvorno prihranjivanje usjeva. Usjevi u kojima su upotrijebljena YaraMila gnojiva vrlo su otporni na nepovoljne uvjete uzgoja, stresne situacije, bolesti i štetnike. Sve te prednosti jamče sigurniju proizvodnju, odnosno veći prinos i kvalitetniji urod.

YaraMila gnojiva karakterizira izvrsna dostupnost svih hranjiva, kako makro-elemenata te posebno važnih mikroelemenata. YaraMila gnojiva primjenjuju se u manjoj količini nego drugi proizvodi, a prosječno se u ratarstvu upotrebljava 300-400 kg/ha te istodobno u intenzivnim usjevima 300-800 kg/ha Sva YaraMila gnojiva sadržavaju određenu količinu sumpora, što u ratarstvu i uzgoju industrijskog bilja omogućava veće prinose i postizanje vrlo kvalitetnih proizvoda. Granule YaraMila gnojiva otapaju se odmah u dodiru s vlagom iz tla.

12-11-18+ME

YaraMila™ Complex izvoran je proizvod iz Norveške i najučinkovitije gnojivo na svim tipovima tala, na zaslanjenim tlima, pri povišenom pH, te na tlima iscrpljenim višegodišnjim intenzivnim uzgojem. Jedna od važnih karakteristika YaraMila™ Complexa, po kojoj se razlikuje od svih trenutačno dostupnih gnojiva na tržištu, jest sadržaj fosfora (P) koji je u obliku orto i polifasfata te omogućava najvišu iskoristivost i učinkovitost fosfora u širokom rasponu pH tla. Neovisno o pH tla fosfor je dostupan biljci što ga čini idealnim izborom za lužnata i kisela tla.

YaraMilaTM Complex ima veliku topivost te se koristi u osnovnoj gnojidbi i za prihranu tijekom vegetacije , jer se granule otapaju odmah u dodiru s vlagom iz tla te se usjevi hranjivim elementima opskrbljuju trenutno, što je osobito vidljivo u usjevima koji se navodnjavaju.

Sastav Complex-a
Ukupni N 12,0 %
    Nitratni-N 5,0 %
    Amonijski-N 7,0 %
Ukupno P2O5 11,0 %
Ukupno K2O 18,0 %
Sumpor S 8,0 %
Ukupno MgO 2,7 %
+ Bor, Željezo, Mangan, Cink
Granulometrija (2-4mm) 88%
Za voće, vinograde, povrće u plastenicima i na otvorenom: 300 – 800 kg/ha *za detaljne upute i savjete slobodno nas kontaktirajte.
 • Ujednačena hranjiva u svakoj granuli, NPK plus magnezij, sumpor i ME
 • Jedinstveni proizvodni proces
 • Sve dodajemo u jednoj primjeni
 • Vrlo brzo otpuštanje hranjiva
 • Ujednačen izvor dušika
 • Sadržava fosfor u obliku poli i ortofosfata
 • Sadržava magnezij, nužno hranjivo za biljni rast
 • Sadržava sumpor u obliku kalijeva sulfata. Sumpor je važno hranjivo u područjima gdje se on slabo taloži, na lakim tlima i u područjima s jakim kišama
 • Kalij je na sulfatnoj osnovi, bez sadržaja klora. Idealno za usjeve osjetljive na klor i visoku zaslanjenost.
 • Sadrćava mikroelemente koji se iznose s usjevom

Kompleksnost granule – ujednačena hranjiva u svakoj granuli!

Gubitak prinosa i lošija kvaliteta uslijed neujednačenog rasipanja granula miješanih gnojiva (segregacija) mnogo je veći od uštede u cijeni gnojiva po toni i krajnji financijski rezultat pokazuje gubitak. Ujednačene granule YaraMilaTM gnojiva omogućavaju idealan raspored granula i osiguravaju svim biljkama optimalnu količinu hranjivih elemenata.

Grafički prikaz segregacije gnojiva:

YaraMila Cropcare

8-11-23+ME

11-11-21+ME

YaraMila Cropcare su granulirana NPK gnojiva s kalijem na sulfatnoj osnovi, što je bitno u uzgoju povrća, voća, vinograda i drugih usjeva osjetljivih na klor. Odlikuje ih izuzetna prilagodljivost različitim uvjetima pH tla. Ova skupina gnojiva ima veliku topivost te se koristi u osnovnoj gnojidbi, kao i za prihranu tijekom vegetacije, jer se granule otapaju odmah, u dodiru s vlagom iz tla pa se tako usjevi trenutno opskrbljuju hranjivim elementima. Preporučuje se YaraMila Cropcare gnojiva primijeniti u uzgoju voća, vinove loze, povrća u plastenicima i na otvorenom u dozi 300-800 kg/ha.

Za voće, vinograde, povrće u plastenicima i na otvorenom: 300 – 800 kg/ha *za detaljne upute i savjete slobodno nas kontaktirajte.
 • Sve u jednoj granuli – NPK, magnezij, sumpor i mikroelementi,
 • Svaka granula ima jednak sastav,
 • Sve dodajemo jednom primjenom,
 • Najravnomjernija raspodjela po površini i profilu tla,
 • Sadržava sumpor u obliku kalijeva sulfata,
 • Gnojivo bez klora, idealno je za usjeve osjetljive na zaslanjenost tla.

YaraMila gnojiva

YaraMila gnojiva karakterizira izvrsna dostupnost svih hranjiva, kako makro-elemenata te posebno važnih mikroelemenata. YaraMila gnojiva primjenjuju se u manjoj količini nego drugi proizvodi, a prosječno se u ratarstvu upotrebljava 300-400 kg/ha te istodobno u intenzivnim usjevima 300-800 kg/ha. Sva YaraMila gnojiva sadržavaju određenu količinu sumpora, što u ratarstvu i uzgoju industrijskog bilja omogućava veće prinose i postizanje vrlo kvalitetnih proizvoda. Granule YaraMila gnojiva otapaju se odmah u dodiru s vlagom iz tla.

Prosječno se u ratarstvu upotrebljava 300-400 kg/ha te istodobno u intenzivnim usjevima 300-800 kg/ha.
Sve granule YaraMila™ gnojiva istog su sastava, nemaju nosača-punilo jer se proizvode jedinstvenim procesom kemijskih reakcija, sadržavaju vrlo pristupačne i vodotopive oblike svih elemenata, oblike fosfora koji su u granuli vodotopivi i najpristupačniji na tržištu.

Dostupne formulacije:

Niste sigurni koje gnojivo izabrati i kako ga primjeniti?

Kontaktirajte naše agronome i budite sigurni u izbor i količinu gnojiva koji vam treba!
Share This