Novosti u ponudi

Novost u ponudi su lovke za neke najvažnije štetnike poljoprivrednih kultura. Csalomon® lovke patent su Instituta za zaštitu bilja iz Budimpešte, a sadrže feromone ili hranidbene atraktante koji privlače štetnike. Lovke se koriste za detekciju štetnika, određivanje kritičnih brojeva ili za suzbijanje štetnika metodom masovnog ulova.

Što su i kako funkcioniraju feromoni?

 

Feromoni su prirodni kemijski spojevi koje proizvodi kukac kako bi privukao ili stimulirao drugog kukca iste vrste. Feromoni su specifični za pojedine vrste štetnika, a s obzirom na to koje promjene u ponašanju izazivaju, razlikujemo seksualne feromone (sintetizirani mirisi ženke koje privlače mužjake), feromone agregacije (privlače oba spola) i alarmne feromone. Oni se koriste za različite namjene, za ranu detekciju štetnika, za praćenje pojave i brojnosti štetnika, praćenje radi određivanja potrebe i roka suzbijanja te za suzbijanje masovnim ulovom. 

Praćenje pojave štetnika

Za praćenje i opažanje štetnika, pri čemu se po jedinici površine (ha) postavlja 2 do 3 lovke te se dva do tri puta tjedno lovka očitava. Prati se pojava i brojnost štetnika (dinamika) te se na temelju tih podataka započinje i planira suzbijanje sredstvima za zaštitu bilja. Takav je način planiranja zaštite opravdan jer može ostvariti značajne uštede i štetnike suzbija ciljano prema pojavi i brojnosti. Sve do veličine voćnjaka od 1 ha dovoljno je dvije do tri lovke. Ako je voćnjak veći, za svaki sljedeći hektar uputno je predvidjeti još po jednu lovku.

Suzbijanje štetnika feromonima

Suzbijanje štetnika feromonima često se svrtsava u biotehničke metode suzbijanja zajedno s primjenom biotehničkih insekticida i nekim drugim metodama. Ono se provodi na dva osnovna načina: konfuzijom i masovnim ulovom. Metoda konfuzije provodi se postavljanjem velikog broja kapsula sa seksualnim feromonom u neki nasad. Velika koncentracija mirisa ženki zbunjuje mužjake koji ne mogu pronaći ženke i oploditi ih. Time se znatno smanjuje broj štetnika u sljedećoj generaciji. Suzbijanje metodom masovnog ulova pri čemu se po jedinici površine postavlja veći broj lovki, 12 – 20 lovki/ha. Lovke za tu namjenu najčešće su izvedbe koja omogućava veći kapacitet ulova. Mnogi se štetnici na taj način mogu suzbijati ili se njihova brojnost može držati pod kontrolom tako da primjena sredstava za zaštitu bilja nije niti potrebna. Naveden broj lovki optimalan je za 1 ha, no ako je površina veća, za svaki sljedeći hektar potrebno je daljnjih 8 – 10 lovki. Primjenom metode masovnog ulova tijekom više godina populacija štetnika se smanjuje te su i štete sve manje. S vremenom se smanjuje i potreban broj lovki po jedinici površine.

 

Feromonske lovke

Na tržištu postoje različiti tipovi lovki, koje su i patentirane. Lovke su konstruirane tako da svojim oblikom, bojama i izvedbom privlače štetnike koji u njih ulaze te iz njih više ili ne mogu izaći ili vrlo teško izlaze. U ili na lovke postavi se i ampula s atraktantom ili feromonom koji također privlače štetnike opisanim kemijskim putem.

Colić Trade u ponudi ima široku paletu feromona i lovki

Nakon imena vrste kukca nalaze se kratice preporučenih lovki optimizirane za hvatanje navedene vrste.

Više o samim lovkama u nastavku.

Feromoni dostupni za navedene štetnike:

Adoxophyes orana [RAG]

Cydia pomonella [RAG]

Cydia pomonella BISEX [RAG]

Cydia pyrivora [RAG]

Leucoptera scitella [RAG]

Lithocolletis blancardella [RAG]

Synanthedon myopaeformis [RAG, VARs+]

Synanthedon myopaeformis BISEX [RAG]

Anarsia lineatella [RAG]

Cetonia a. aurata [VARb3k]

Grapholita molesta [RAG]

Potosia cuprea [VARb3k]

Grapholita funebrana [RAG]

Hoplocampa spp. [PALf]

Rhagoletis cerasi [PALz]

Rhagoletis cingulata [PALz]

Abraxas grossulariata [RAG]

Rhagoletis batava [PALz]

Synanthedon tipuliformis [RAG; VARs+]

Synanthedon vespiformis [RAG, VARL+]

Anomala dubia [VARb3]

Archips podana [RAG]

Argyrotaenia pulchellana [RAG]

Archips rosana [RAG]

Cossus cossus [VARb3]

Ceratitis capitata males [VARs+]

Cydia splendana [RAG]

Cydia splendana BISEX [RAG]

Drosophhila suzukii[VARL]

Enarmonia formosana [RAG]

Epicometis (Tropinota) hirta [VARb3k]

Grapholita janthinana [RAG]

Grapholita lobarzewski [RAG]

Hedya nubiferana [RAG]

Hedya nubiferana BISEX [RAG]

Hoplocampa spp. [PALf] (white sticky sheets, no bait)

Lithocolletis corylifoliella [RAG]

Lynoetia clerckella [RAG]

Nepticula (Stigmella) malella [RAG]

Operophtera brumata [RAG, VARL]

Oxythyrea cinctella [VARb3z]

Oxythyrea funesta [VARb3z]

Pandemis heparana [RAG]

Perileucoptera (Leucoptera) coffeella [RAG]

Prays citri [RAG, VARL+]

Prays oleae [RAG, VARL+]

Rhagoletis completa [PALz]

Recurvaria leucatella [RAG]

Recurvaria nanella [RAG]

Spilonota ocellana [RAG]

Swammerdamia pyrella [RAG]

Tropinota squalida [VARb3k]

Xyleborus dispar [PALX]

Zeuzera pyrina [VARb3]

 

Anomala solida [VARb3]

Anomala vitis / A. dubia [VARb3]

Clysia ambiguella [RAG]

Drepanothrips reuteri [SZz, PALz]

Lobesia botrana [RAG]

Peribatodes rhomboidaria [RAG, VARL+]

Scaphoideus titanus[SZz, SZs]

Sparganothis pilleriana [RAG]

Theresimima (Ino) ampelophaga [RAG, VARL+]

Vespa spp. (V. germanica, V. vulgaris, V. crabro) [VARL; addition of natural bait liquid

Cacoecimorpha pronubana [RAG]

Cydalima perspectalis [VARL]

Dasineura gleditchiae [RAG]

Pexicopia malvella [RAG]

Cacoecimorpha pronubana [RAG]

Frankliniella occidentalis & Trialeurodes vaporariorum [SZINb]

Agriotes spp. [WW/10]

Agriotes brevis [Yf]

Agriotes lineatus [Yf]

Agriotes litigiosus [Yf]

Agriotes obscurus [Yf]

Agriotes obscurus & A. [Yf]

Agriotes proximus [Yf]

Agriotes rufipalpis [Yf]

Agriotes sordidus [Yf]

Agriotes sputator [Yf]

Agriotes ustulatus mužjaci [VARb3] trap s feromonom

Agriotes ustulatus mužjaci i ženke [VARb3]

Agrotis exclamationis [RAG, VARL+]

Agrotis ipsilon [RAG]

Agrotis segetum [RAG, VARL+]

Amathes c-nigrum [RAG, VARL+]

Aphelia paleana [RAG]

Autographa gamma [RAG, VARL+]

Bothynoderes (Cleonus) punctiventris [TAL]

Ceutorhynchus assimilis, C. quadridens, C. napi [KLP+]

Conorrhynchus (Cleonus) mendicus [TAL]

Cnephasia pumicana [RAG]

Cydia nigricana [RAG]

Delia radicum [KLP+]

Diabrotica barberi [KLP+]

Diabrotica speciosa [KLP+]

Diabrotica v. virgifera samo mužjaci [PAL]

Diabrotica v. virgifera samo mužjaci[KLPfero+]

Diabrotica v. virgifera uglavnom ženke [PALs]

Diabrotica v. virgifera uglavnom ženke[KLPflor+]

Discestra trifolii [RAG]

Etiella zinckenella [RAG]

Evergestis extimalis [VARL+]

Helicoverpa armigera [RAG, VARL+]

Homoeosoma nebulellum [RAG]

Mamestra brassicae [VARL+]

Mamestra oleracea [RAG, VARL+]

Mamestra suasa [RAG]

Meligethes aeneus [VARb3z+]

Mythimna (Pseudaletia) unipuncta [VARL+]

Ostrinia nubilalis BISEX [VARL+]

Phthorimaea operculella [RAG]

Phyllotreta spp. [KLP+]

Plutella maculipennis [RAG]

Scrobipalpa ocellatella [RAG]

Spodoptera exigua [VARL+]

Spodoptera littoralis [VARL+]

Strauzia longipennis [PALz]

Tuta absoluta [RAG]

Delta tap (RAG)

Štetnici se hvataju na ljepljivu ploču. U polju traje otprilike 4-6 tjedana s uključenim priborom. Ovaj dizajn lovke se preporuča za pojavu prvog leta i rano detektiranje. Vrlo je osjetljiva i detektira prvu pojavu štetnika. Održavanje: Promjena ljepljivih ploča svakih 7-10 dana (moguće i češće u slučaju visoke populacije i velikog broja ulova).

Ljepljiva “plašt” lovka  (PAL,
PALs, PALz, PALf, PALx)

Lovi insekte na ljepljivoj površini. Rok primjene je 4-6 tjedana u početku pojave prvog leta. Ovaj dizajn koristi se kod štetnika koji ne ulaze u dizajn delta trapa kao što su na primjer Kukuruzna zlatica i Trešnjina muha i druge. Održavanje: moguća promjena ljepljivih ploča ukoliko se ulovi veći broj insekata.

Ljevak lovka (VARL)

Insekti upadaju kroz lijevak u spremnik lovke. Lovka se može primjenjivati tokom čitave sezone s redovitom izmjenom feromona. Međutim, lovka se može koristiti ISKLJUČIVO za one VRSTE za koje se koristila i prije. Ovaj se dizajn preporučuje za hvatanje velikih količina kukaca. Posebno je pogodan za hvatanje većih moljaca (Noctuidae, Cossidae itd). Za razliku od ljepljivih lovki, ova lovka ne gubi efikasnost ukoliko se koristi u prašnjavim područjima. Održavanje: Zamjena feromona svakih 4-6 tjedana. Lovka ima visoku sposobnost hvatanja. Njena učinkovitost se održava čak i kada privlači vrlo veliki broj insekata. Može se koristiti i kao mjera masovnog ulova u kontroli populacije štetnika.

Modificirana ljevak lovka (VARb3, VARb3k, VARb3z)

Insekti upadaju kroz lijevak u spremnik lovke. Lovka se može primjenjivati tokom čitave sezone s redovitom izmjenom feromona. Međutim, lovka se može koristiti ISKLJUČIVO za one VRSTE za koje se koristila i prije. Ovaj se dizajn preporučuje za hvatanje velikih količina kukaca. Posebno su prikladne za kukce koji nisu dobri letači npr. (kornjaši, Lozin zlatar, Vrbotoč, Agriotes spp. itd). Za razliku od ljepljivih lovki, ove lovke ne gube učinkovitost ni kada se ulovi veliki broj kukaca. Održavanje: Zamjena feromona svakih 4-6 tjedana. Lovka ima visoku sposobnost hvatanja. Njena učinkovitost se održava čak i kada privlači vrlo veliki broj insekata. Može se koristiti i kao mjera masovnog ulova u kontroli populacije štetnika.
VARb3 – varijacije s različitim bojama mogu se koristiti za štetnike koje preferiraju određene boje.
VARb3k = plava,
VARb3z = fluorescna žuta,
VARb3 f = bijela,
VARb3s = žuta

 

Modificirana ljevak lovka (VARs+)

Insekti privučeni mamcima penju se prema gore i upadaju kroz lijevak u spremnik lovke. Lovka se može primjenjivati tokom čitave sezone s redovitom izmjenom feromona. Međutim, lovka se može koristiti ISKLJUČIVO za one VRSTE za koje se koristila i prije. Ovaj se dizajn preporučuje za hvatanje velikih količina kukaca. Ovaj dizajn lovke pogodan je za hvatanje  kukaca koji se ne mogu učinkovito zarobiti s konvencionalnim dizajnom ljevka. Posebno je pogodan za hvatanje Kukuruzne zlatice, Jabučnog staklokrilca, Hrastovog gubara itd.. Za razliku od ljepljivih lovki, ova lovka ne gubi efikasnost ukoliko se koristi u prašnjavim područjima. Održavanje: Zamjena feromona svakih 4-6 tjedana. Lovka ima visoku sposobnost hvatanja. Njena učinkovitost se održava čak i kada privlači vrlo veliki broj insekata. Za prihvatljivu učinkovitost potrebno je ubiti ineskte koji su uhvaćeni u gornjoj i DONJOJ posudi za hvatanje.

“Šešir” lovka (KLP)

Privučeni insekti se penju uzduž okomite ploče i uđu u spremnik. Pogodan za prvu pojavu štetnika (4-6 tjedana). Korisni vijek lovke može se produžiti tokom cijele sezone redovitom zamjenom feromona. Zamka se može koristiti samo za ONE VRSTE za koje se koristila i prije. Ovaj dizajn lovke posebno je pogodan za Kukuruznu zlaticu i Žitne buhače. Za razliku od ljepljivih lovki, ova ne gubi učinkovitost pri velikom ulovu kukaca. Za prihvatljivu učinkovitost potrebno je ubiti insekte ulovljene u spremniku.

 

“pit” lovke (TAL)

Insekti hodajući po lovki upadaju u spremnik. Lovka se može primjenjivati tokom čitave sezone s redovitom izmjenom feromona.  Ovaj dizajn lovke preporuča se za insekte koji hodaju po tlu kao npr. Repina pipa. Održavanje: Zamjena feromona svakih 4-6 tjedana. Lovka ima visoku sposobnost hvatanja. Njena učinkovitost se održava čak i kada privlači vrlo veliki broj insekata. U određenim slučajevima može se koristiti za kontrolu populacije kroz masovni ulov.

Lovke za žičnjake (Yf = YATLORf)

Zamka ima mogućnost uhvatiti žičnjaka koji leti i hoda. Korisni vijek lovke može se produžiti tijekom cijele sezone redovitom zamjenom feromona. Međutim lovka se može koristiti samo za ONE VRSTE koje ste hvatali i prije. Ova lovka je posebno pogodna za Agriotes spp.

 

Share This