Mycogel - mikoriza u gelu

Revolucija u poljoprivredi!

Prilagodljivost

✓ Prilagodba nepovoljnim tlima
(Visok salinitet, esktremni pH, teški metali)

✓ Otpornost na nepovoljne uvjete
(Visoke i niske temperature, suša, višak vode itd.)

Produktivnost

✓ Veći prinosi
✓ Povećanje kvalitete
✓ Duži “shelf life” (dugotrajnost)

 

Bio zaštita

✓ Indukcija samoobrane
(Kapacitet za smanjenje simptoma bolesti uzrokovane gljivicama tla (Phytophthora, Pythium, Sclerotium, etc.), fitoparazitskim nematodama (Meloidogyne, Pratylenchus, etc.), Botrytis cinerea i Lepidoptera (Spodoptera exigua)

✓ Opće stanje biljke

Organoleptička kvaliteta

✓ Kvaliteta okusa
✓ Povećanje šečera
✓ Povećanje nutritivne kvalitete
(Macro, Oligoelementi, Proteini, itd.)
✓ Množenje bioaktivnih tvati
(Polifenoli, antioksidansi, itd.

Što su to mikorize i kako nam mogu koristiti?

Od trenutka razvoja korijena u tlu, na njega se naseljavaju gljive.

One stvaraju brojne hife, koje prodiru u tlu mnogo dalje nego korijenov sustav te ga opskrbljuju mineralnim tvarima i vodom iz slojeva tla do kojih biljka ne može sama doći. Za uzvrat, od biljke koriste ugljikove spojeve i energiju nastalu fotosintezom. Ta obostrana veza između korijena viših biljaka i gljiva zove se mikoriza. Riječ mikoriza u doslovnom prijevodu znači “gljive na korijenu”, a nastala je kombinacijom dviju riječi: grčke mykes – gljiva i latinske rhiza – korijenje.

Mnoga istraživanja potvrđuju da mikorizne gljive imaju utjecaj na ishranu biljke, pogotovo na ishranu fosforom (Harley i Smith, 1983.). Pošto je fosfor teško pokretljiv, u tlima koja su siromašna često dolazi do nedostatka fosfora u zoni korijena. Mikorizirane biljke primaju fosfor pomoću hifa, koje se rasprostiru izvan rizosfere i tako apsorbiraju fosfor nedostupan biljkama. Također, osim fosfora mikorizne gljive mogu mobilizirati i translocirati i druga hranjiva kao dušik, kalcij, kalij, cink i druge mikro elemente.

Utvrđeno je također da se mikoriznom infekcijom može povećati barijera u korijenu i stabljici prema toksičnim metalima te se tako stvara otpornost na teške metale (Dehn Schuepp 1990). Primjena mikorize omogućuje povećanje otpornosti biljaka i na neke bolesti. Mikorizna infekcija može poduprijeti naseljavanje drugih simbiotskih mikroorganizama na korijenu, kao što je Rhizobium pa se na taj način povećava otpornost korijena na patogene mikroorganizme, npr. Phitophtora sp. Fuzarium sp. Pythinm sp. i nematode (Bondoaux i Perin 1982).

Mikoriza se prilikom sjetve može pomiješati sa sjemenom. Ako je sjeme grubo, gljive će same prionuti na sjeme kulture koja se sije, a kod glatkog sjemena primjenjuje se prirodno ljepilo. Kod presadnica korijen se može umakati u suspenziju. Također s Mycogelom mikoriza se može primjeniti i putem fertirigacije nakon sadnje čime se olakšava sama primjena. Mikoriza višestruko povećava površinu korijenovog sustava, a sposobna je regulirati i pH tla, također smanjuje potrebe za navodnjavanjem i gnojidbom, a povećava otpornost na negativne okolišne čimbenike.

Mycogel

MYCOGEL je ekskluzivni Kimitecov patent registriran u svijetu, koji sadrži inokulat gljive arbuskularne mikorize (AM) (Rhizophagus Irregularis) u obliku gela formuliran u sterilnim uvjetima za savršenu i učinkovitu primjenu irigacijom.

MYCOGEL ima najveću koncentraciju najčišće Mikorize  na tržištu, koja stimulira rast korijena (kao posljedica hifa gljiva). To također poboljšava učinkovitost u apsorpciji vode i hranjivih tvari (tako što otapa nedostupan fosfor), čime osigurava veću fiziološku aktivnost i veću kvalitetu i kvantitetu proizvodnje.

Prednosti u odnosu na konkurenciju

1. Primjena putem fertirigacije

2. Potvrda o čistoći proizvoda (Zbog uzgoja „in vitro“ možemo potvrditi da je proizvod bez prisustva drugih mikroorganizama)

3. Koncentrat propagula (Naš patentiran „in vitro“ proizvodni proces omogućuje dobivanje visoko koncentrirane formulacije propagula)

4. Kratko vrijeme kolonizacije (Tri različita oblika razmnožavanja su aktivna unutar gela,  što ubrzava vrijeme kolonizacije gljivica.)

Proizveden „in vitro“ kao polu-tekući gel patentiran proces proizvodnje širom svijeta od strane Španjolskog Vrhovnog vijeća za znanstvena istraživanja (CSIC) s referencom WO/2007/014974, Ministrarstva gospodarstva i konkurentnosti.

5. Ne sadrži čestice gline ili drugih ne-topivih tvari zbog načina proizvodnog procesa.

Primjena

PREPORUČENA I NAJUČINKOVITIJA PRIMJENA

Fertirigacija 1 L/Ha. SAMO 1 aplikacija tokom presađivanja
Umakanje presadnica u otopinu 1 ml mycogela na 1 litru vode
Natapanjem – za više godišnje nasade bez fertirigacije

* nakon što je boca otvorena potrebno ju je držati na hladnom mjestu i upotrijebiti u roku od 3 dana!

 

Prednosti Mycogela u odnosu na konkurenciju:

potpuno vodotopiv polutekući gel nasuport konkurentnih glina i drugin netopivih spojeva

Najbolje mikorize na tržištu!

MYCOGEL ima najveću koncentraciju najčišće Mikorize  na tržištu, koja stimulira rast korijena (kao posljedica hifa gljiva), pospješuje apsorpciju vode i hranjivih tvari čime osigurava veću fiziološku aktivnost i kvalitetu i kvantitetu proizvoda
Mikoriza u višegodišnjim nasadima

Primjena mycogela u višegodišnjim nasadima ima, prije svega, ekonomski značaj, jer je mikorizirana biljka otpornija na sušu, razne bolesti i patogenost korijenovog sustava. Također, pospješuje rast biljaka. Jednom inokulirani živi micelij u nasadima ostaje tokom njihovog cijelog života, a sama mikorizacija se može obaviti već u rasadnicima, što smanjuje troškove proizvodnje i popravlja kvalitetu sadnog materijala. Kod sadnje višegodišnjih kultura korijen sadnice se umače u suspenziju, a u postojećim nasadima inokulum se aplicira u  korijenov sustav fertirigacijom

icon_00Bolje usvajanje hranjiva
icon_00Veći pronos i bolja kvaliteta
icon_00Bolja organoleptička svojstva
Share This