Mediterano – folijarni tretman nakon berbe

Optimalna količina hranjiva za veći prinos

Izrazito je važno odraditi folijarni tretman u ovom periodu, samim time osiguravamo dovoljnu količinu hranjiva za start iduće vegetacije što rezultira ujednačenijim kretanjem vegetacije, ujednačenijom cvatnjom te olakšava mnoge pomo, agrotehničke zahvate u Vašem nasadu i osigurava veći prinos.

Listopad je mjesec u kojem se uglavnom većina voćnih vrsta nalazi u fazi priprema za prelazak u zimsko mirovanje. Biljka se za start u proljeće priprema u jesen zadnjom folijarnom prihranom i to prije opadanja lišća, dok je lišće još fiziološki aktivno.  Zašto je taj tretman bitan?

Znanstvenim istraživanjima je dokazano da se svi makro, mikro i mezoelementi nakon berbe i prije opadanja listra translociraju iz lista u korijen, koru i pup. To se događa u vremenskom periodu 2 – 3 tjedna nakon berbe i prije opadanja lista te služe kao jedini izvor hranjiva u kretanju vegetacije dok su aktivnosti korijena smanjene te samim time nedovoljne za novi vegetativni porast.

Mediterano – Zemlja zna zahvaliti

Budući da usvajanje hranjiva putem korijena u proljeće ovisi o više čimbenika (temperatura zemljišta, temperatura zraka, fenofaza biljke) njihovo značajnije usvajanje događa se uglavnom tek poslije cvatnje odnosno 45 -60 dana od starta vegetacije ovisno o sorti. Dakle start vegetacije odvija se uglavnom na osnovu rezervnih hranjiva koje je biljka uskladištila u prethodnoj vegetaciji.

Uloga elemenata u ishrani voćaka!

Dušik (N) – biljka ovaj element povlači iz lista u drvenaste dijelove te ih sprema u obliku proteina i aminokiselina, koje u proljeće 3 tjedna prije pupanja translocira dalje za novi vegetativni porast, tad se povećava i sami sadržaj N u biljci. Tijekom vegetacije sadržaj N u biljci se znatno povećava ovisno o vrsti 3 – 4 puta. Ovim tretmanom osiguravamo dostatne količine N u biljci jer zadnji porast sadržaja N se događa 3 tjedna prije opadanja lista te se tada N translocira u korijen, deblo i koru biljke.

Fosfor (P) – biljka akumulira P u permanentnim strukturama te ih translocira u ostale biljne dijelove kad je potražnja veća od samog usvajanja? (kretanje vegetacije – izostanak transpiracijskog aparata). Fosfor biljka počinje translocirati 3 tjedna prije pupanja što nakon određenog vremena dovodi do nedostatka istog u biljnim rezervama, korijenu jer se isti translocira iz korijena u razvoj novih organa (list). Istraživanja su pokazala da se biljka opskrbljuje P do 8 tjedana od početka fenofaze pupanja.

 

“Nahranite svoje nasade novom generacijom vrhunskog folijarnog gnojiva”

Magnezij (Mg) – sadržaj Mg-a u biljci se ne povećava do 3 tjedna od početka fenofaze pupanja, što znači da sav Mg biljka koristi iz vlastitih rezervi redistribucijom od korijena do listova. Magnezij kao element je zaslužan za sve metaboličke procese u biljci te je naročito važan u početnim fazama da se osigura snažan i ujednačen razvoj fotosintetskih organa biljke.

Bor (B) – se akumulira u kori i korijenu drveta. U fazi porasta te kretanja nove vegetacije, biljka se opskrbljuje Borom iz vlastite kore debla. Ova je aplikacija važna jer nam Bor osigurava pravilnu cvatnju i oplodnju, smanjuje rehuljavost grozdova, poboljšava obojanost kod crnih sorata vinove loze.

Sa ciljanom folijarnom gnojidbom, temeljenoj na specifičnim proizvodima kao što su makro i mikro elementi neophodni za fiziološke procese u biljci, možemo postići više nego zadovoljavajuće rezultate uz relativno male troškove te značajno osigurati veći prinos!

Preporučena primjena:

– 5-10 l/ha na maslinama, u voćnjacima, vinogradima, plodovitom povrću i voću prije i nakon cvatnje, te nakon berbe, a prije opadanja lišća.

 

Sastav:
Dušik (N)  69 g/l
Bor (B) 30 g/l
Cink (Zn) 100 g/l
Fosfor (P) 50 g/l
Magnezij (Mg) 240 g/l

 

Za više informacija o folijarnoj prihrani u voćarstvu slobodno nas kontaktirajte: 

 

 

Saznaj više o Mediteranu:

Folijarna prihrana

Share This
%d blogeri kao ovaj: