Yarin popis proizvoda sadržava jedinstvena fosfatna gnojiva koja se mnogo godina uspješno koriste u uzgoju sa supstratima. Istraživanjem i razvojem nastala je nova linija Kristalona, a Kristalon Arbora je jedan od njih.  U Kristalonu Arbora 75% fosfata je u obliku specijalnih polifosfata.

KristalonTM Arbora 19+6+20 + mikroelementi za presadnice je ujednačeno vodotopivo gnojivo za mnoge biljke u rasadu u vegetativnoj fazi.  Kristalon Arbora je odlično vodotopivo kompleksno NPK gnojivo sa makro i mikro hranjivima za gnojidbu i prihranu biljaka. Nudimo fleksibilnu paletu različitih formulacija za optimalnu uravnoteženost između vegetativnog i generativnog rasta. Veći sadržaj specijalnih polifosfata (75%) omogućuje snažan vegetativan rast biljaka u uzgoju na otvorenom. Specijalni polifosfati manje su osjetljivi na visoku razinu pH te tako omogućavaju biljci da efektnije usvaja fosfate. Jedinstvena svojstva proizvoda održavaju hranjive elemente kao što su kalcij i magnezij u otopini ili ih čine dostupnim kada nisu pristupačni. Rezultat je bolji unos tih hranjiva  te time i bolji rast.

Kristalon Arbora brzo se i lako otapa bez ostataka. Proizvod sprječava taloženje soli kalcija i magnezija, a super FK rezultira snažnijim usjevima i boljem prinosu.

Sastav je posebno namjenjen za upotrebu u rasadničkim usjevima.

Priprema otopine:

Za pripremu gotove otopine dodati 10 – 20 kg Kristalona na 100 l vode. Tu otopinu razrijediti na koncentraciju 0,5 – 2,0 g/l.

Prednosti korištenja Kristalona:

  • Biljkama prilagođen omjer N:P:K
  • Označeni su bojama radi lakšeg raspoznavanja
  • Dušik u nitratnom obliku
  • Kristalon s niskim sadržajem dušika izvrstan je u kombinaciji sa Kalcijevim nitratom
  • Dušik u nitratnom i amonijskom obliku pozitivno utječe na pH tla u predjelu korijena te omogućava optimalno iskorištenje makro i mikro elemenata
  • Sadrži magnezij koji povoljno utječe na fotosintezu
  • Sadrži lako pristupačne mikroelemente u helatnom obliku
Share This
%d blogeri kao ovaj: