Uzgojni zahtjevi kupusnjača

Zahtjevi prema temperaturama

Kupus

Kupus najbolje uspijeva na područjima sa blagom klimom. Iako kupus raste i kod 7 °C, optimalne temperature se kreću između 15-18 °C. Kod naglog porasta temperature raste opasnost od razvoja paleži vrhova i lista. Kupus zahtjeva konstanto navodnjavanje i dobru prozračnost tla.

Cvjetača

Minimalna prosječna dnevna temperatura za zimsku cvjetaču mora biti iznad 4°C. Optimalne dnevne temperature za pravilan rast i razvoj trebale bi biti između 18-20 °C.

Brokula

Brokula nema velike zahtjeve za temperaturom, a raste već pri temperaturama od 4 °C, iako joj je optimalna temperatura 16-18 °C.

Kelj pupčar

Kelj pupčar najbolje uspijeva kada su temperature oko 18 °C. Dugotrajna izloženost temperaturama ispod 10 °C izaziva ponovnu cvatnju i jarovizaciju usjeva.

Zahtjevi prema tlu

Kupusnjače najbolje uspijevaju na tlima čiji je pH 6,5. Kada pH padne ispod 5,5 pada dostupnost fosfora, kalija, sumpora, kalcija, magnezija te ostalih mikroelemenata, dok sadržaj teških metala poput kadmija i alumnija raste.

Vrlo je važno održavati neutralan pH tako da se smanji rizik od razvoja raznih patogena npr. kupusna kila.

Zahtjevi za hranjivima

Kupusnjače su zahtjevne za svim hranjivima, ali optimalan odnos N:P2O5:K2O:CaO:MgO osnovni je čimbenik prinosa i kvalitete. Za 10 tona prinosa potrebno je 40-50 kg N. Nije potrebno dodavati više od potrebne količine dušika za željeni prinos jer će glavice pucati. Prihranjivati treba u jednoj ili više aplikacija, ovisno o dužini vegetacije, sastavu i kvaliteti tla.

Fosfor je važan odmah nakon sadnje za dobro ukorjenjivanje i za 10 tona prinosa potrebno je 12-15 kg P2O5. Da bi prinos bio optimalan (*40t/ha, ovisno o svojstvima tla) , potrebno je osigurati 65-90 kg/ha dostupnog P2O5. Pomoću YaraMila™ u količini od 500 do 800 kg/ha postižu se optimalni prinosi.

Kalij je važan za kvalitetu i za 10 tona prinosa potrebno je 50 kg kalija. Za prinos od 50-80 t iznosi se 250-400 kg/ha K2O. U pravilu se unosi najmanje 150 kg/ha K2O, ovisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti.

Savjetujemo ishranu kupusnjača gnojivima koja sadržavaju 100%-tni sulfatni kalij: YaraMila™ Complex 12-11-18+ME i to do 800 kg/ha, ovisno o analizi tla. Kalij se može dodati u prihrani gnojivom Unika™ Kali.

Od drugih elemenata treba istaknuti veliku važnost kalcija-Ca za kvalitetu i dobro skladištenje u tom slučaju preporučujemo prihranu Yara Liva Nitraborom sa udjelom od 25,6 % kalcija, 15,4 % dušika te 0,3 % bora. Kupusi za skladištenje iznose i do 400 kg/ha CaO.

Važan je i magnezij-Mg. Od mikroelemenata izrazito su važni bor-B i molibden-Mo.

Osnovna gnojiva YaraMila™ Complex možete unijeti dva puta: 400 kg/ha u jesenskoj obradi i 400 kg/ha u pripremi tla za sadnju. Takva primjena YaraMila ™ u jesen i proljeće dala je najbolje rezultate.

Preporučeni proizvodi:

Osnovna gnojidba u jesen: YaraMila™ Complex 12-11-18

Priprema pred sadnju: YaraMila™ Complex 12-11-18. Kako bi svoj usjev pripremili na nepovoljne uvjete tijekom rasta savjetujemo primjenu ne-hormonalnog bioaktivatora korjenovog sustava Rhyzo koji stimulira korijenov sustav u svim stadijima, a naročito je važan u proizvodnji rasada te regeneraciji oštećenog korijena. Rhyzo sa svojim trostrukim učinkom na korijen potiče bolje usvjajanje vode i hranjiva, smanjuje stres presađivanja, a za rezultat dobijemo zdraviju i produktivniju biljku. Osim Rhyzo, u ovoj fazi poželjno je primijeniti Tricode mikrobiološki preparat koji sadrži antagonističke gljive Trichoderma asperellum i Trichoderma vidiera. Koristi se kao sredstvo za biološku kontrolu patogenih mikroorganizama te za poboljšanje strukture tla.

Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLiva™ Nitrabor/Tropicote u jednoj ili dvije aplikacije.

Prihrana kalijem i dušikom: Unika™ Kali.

Folijarna prihrana: YaraVita™ Seniphos, Kombiphos, Thiotrac, sadržava Mg, B, Mn, Mo.

YaraVita™ Bortrac potpuna potpora u ishrani borom-B. Albatros Sprint, Standard, Hydro.

Osim Yara Vita gnojiva preporučujemo folijarnu primjenu Bombardier biostimulatora nove generacije koji stimulira usjev kada je u nepovoljnim uvjetima. Aminokiseline koje se nalaze u ovom proizvodu u potpunosti su iskoristive od strane biljke, a organski dušik iz Bombardiera pruža dodatne pogodnosti za usjeve.

Obratite pozornost ostalim YaraVita™ proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane. Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Važnost elemenata kod uzgoja kupusnjača

Visoke i redovite prinose nemoguće je zamisliti bez hranjivih tvari.

Dušik je od temeljne važnosti za postizanje visokih prinosa. Akumulacijom dušika u lišću osiguravamo pravilan razvoj glave kupusnjača i utječemo na boju kupusnjača. Ipak, prekomjerna gnojidba dušikom može smanjiti suhu tvar usjeva i potaknuti razvoj skladišnih bolesti.

Fosfor sudjeluje u prometu i skladištenju energije. Pristupačnost fosfora ovisi o pH reakciji, vlazi i temperaturi tla. Važan je za korijen i rani razvoj biljaka. Kod ekstremnih vrijednosti pH tla, svakako preporučamo YaraMila Complex koji sadrži fosfor u obliku polifosfata te omogućava najvišu iskoristivost i učinkovitost fosfora u širokom rasponu pH.

Kalij povećava biomasu i važan je za kvalitetu. Biljke koje su dobro opskrbljene kalijem otpornije su na posljedice suše i bolesti.

Sumpor je neophodan za životni proces. Kupusnjače zahtijevaju veće količine sumpora u ishrani. Uslijed nedostatka sumpora dolazi do promjene boje listova u žuto-zelenu boju, osobito na mladim listovima. YaraMila™ Complex 12-11-18 sadrži sumpor u obliku kalijeva sulfata.

Yara gnojiva su na sulfatnoj osnovi što je bitno u uzgoju povrća i drugih usjeva osjetljivih na kalij u obliku kalijeva klorida.

Utjecaj hranjiva na kvalitetu i prinos

Fiziološki poremećaji uslijed nepravilne gnojidbe

Tipburn – palež vrhova kupusa, cvjetače i brokule

Kupus je kultura koja je vrlo podložna ovom poremećaju. Prvi simptomi su crne točkice koje se postupno šire rubovima zahvaćaju sve veću površinu. Osim na vanjskim ovojnicama, javlja se i u unutarnjim slojevima glave pa se u nekim slučajevima uočava tek kod rezanja.

Kod cvjetače i brokule pojavljuje se na rubovima mladog lišća, a list poprima izgled papira.

Ovaj fiziološki poremećaj povezan je sa nedostatkom kalcija i bora te niskom razinom vode unutar biljke.

Hollow Stem (Heart) – šuplja srčika

Kupus, cvjetača i brokula često pate od ovog fiziološkog poremećaja koji je povezan sa nedostatkom kalcija ili pretjeranu opskrbu dušikom.

Black Petiole – crna peteljka

Do ovog poremećaja dolazi kada je kupus u fazi zrenja. U središtu glavice stvara se tamno siva ili crna mrlja koja se proširuje duž jezgre. Ovaj poremećaj rezultat je niske razine kalija i visoke koncentracije fosfora. Stanje se pogoršava ukoliko je duži period skladištenja.

Black Speck – crna nekroza, lezije

Za ovaj poremećaj krakteristične su lezije koje zahvaćaju poručje oko žile lista. Neizbalansirana gnojidba te višak dušika pogoduje razvoju ovog fiziološkog poremećaja. Pokazalo se da gnojidba kalijem značajno smanjuje ovaj poremećaj.

Share This
%d blogeri kao ovaj: