U trenutnom globalnom trendu gdje je sva pažnja usmjerena ispunjavanju zahtjeva za hranom sve većeg broja svjetskog stanovništva,  abiotski i biotski čimbenici utječu na rast i produktivnost biljaka, a pesticidi i gnojiva koriste se kako bi se proizvelo dovoljno hrane za sve.

Da bi se zadovoljile sve veće potrebe rastuće  populacije, svjetska proizvodnja hrane mora se udvostručiti do 2050. godine (Qin i sur., 2011; Voss-Fels i Snowdon, 2016). Negativni učinci klimatskih promjena vidljivi su na  povećanju CO2 i temperature, ali isto tako i na zaslanjivanju tla i neravnoteži hranjivih tvari. Taj dramatični utjecaj direktno se odražava na poljoprivrednu proizvodnju i kvalitetu proizvedene hrane

Svjesni smo kako rezidui pesticida u plodovima predstavljaju veliku prijetnju i opasnost kako za čovjeka, tako i za zdravlje životinja, biljaka i cijele biosfere. Da bi se minimalizirao utjecaj korištenja pesticida, mnogi se okreću ekološkim metodama.  Ekstrakti algi istražuju se zbog njihove sposobnosti utjecaja na rast biljaka i povećanja poljoprivredne proizvodnje. Bioaktivni spojevi koje se nalaze u ekstraktima pojedinih algi poboljšavaju toleranciju na abiotski i biotski stres, potiču rast biljaka te jačaju korijen i potiču rad mikroba. Istraživanja kojima su potvrđeni pozitivni utjecaji algi na biljnu proizvodnju potaknuli su mnoge na primjenu ekstrakata morskih algi.

Blagodati morskih algi

Morske alge su višestanični, mikroskopski organizmi koji se nalaze u morskim ekosustavima i bogat su izvor polisaharida, nezasićenih masnih kiselina, enzima i peptida. Morske alge mogu biti izložene nepovoljnim uvjetima, uključujući ekstremne razlike u temperaturi, slanosti i svjetlosti. Kako bi same sebi stvorile povoljne uvjete za razvoj proizvode različite spojeve koji su ključni za njihov opstanak.

 

Najviše istražene morske alge su smeđe morske alge Ascophyllum nodosum

Ascophyllum nodosum rasprostranjena je duž sjeverozapadne obale Europe i sjeveroistočnoj obali Sjeverne Amerike. Temeljem istraživanja, utvrđeno je da A. nodosum izvor polisaharida, manitola, alginske kiseline, ugljikohidrata, bjelančevina, lipida, a upravo ti spojevi  koriste se za poticanje rasta biljaka.

Pokazalo se da različiti ekstrakti A. nodosum poboljšavaju rast biljaka, ublažavaju neke abiotske i biotičke napone, a istovremeno poboljšavaju zaštitu biljaka regulacijom molekularnih, fizioloških i biokemijskih procesa (Shukla i sur.2019).

Odabrani ekstrakti morskih algi imaju dvostruku ulogu i dva načina djelovanja: (1) oni su biostimulatori, koji povećavaju rast i produktivnost usjeva, i (2) poboljšivači zdravlja tla.

Alginske kiseline su glavni sastojak stanične stijenke alge koje sadrže između 15 i 30% suhe tvari. Otkriveno je da alginati poboljšavaju fizičke uvjete tla. Prirodnom helacijom alginati se vežu na ione metala u tlu tvoreći složene polimere (tj. velike molekulske mase), a te molekule kao rezultat apsorbiraju vlagu i nabubre (Khan i sur., 2009; Battacharyya i sur., 2015). Upravo te molekule povećavaju prozračivanje tla i sposobnost zadržavanja vode. Nadalje, kroz gore spomenuti postupak, prisutnost alginata u rizosferi mijenja strukturu tla tako da postaje pogodnije okruženje za aktivnost rasta i mikroba (Battacharyya i sur., 2015).

Utjecaj morskih algi na biljke

Folijarna primjena A. nodosum poboljšava kvalitetu lubenica, jabuka, maslina i grožđa te povećava udio ulja i konzistentnost sazrijevanja plodova u maslini.

U nekoliko studija utvrđeno je  kako folijarna primjena  A. nodosum-a na vinovoj lozi nakon pune cvatnje povećala nakupljanje antocijana i fenolnih kiselina. Maslina tretirana s A. nodosum pokazala je bolje usvajanje K, Fe, Cu. Ekstrakt alge, poboljšao je rast korijena i izdanaka uljane repice poticanjem nakupljanja dušika i sulfata.

Ekstrakti A. nodosum pojačali su rast lisnatog povrća poput špinata i zelene salate.

 

Proizvode od morskih algi Ascophyllum nodosum pronađite u ponudi Colić Trade

BIOALGAX je proizvod dobiven ekstrakcijom alge A. nodosum, a u svom sastavu ima i kalij, manitol,  alginsku kiselinu. Aktivni je izvor citokinina, auksina i giberelina koji osim toga, pojačava izdržljivost protiv stresa, poboljšavajući doprinos makro i mikro hranjivih sastojaka, povećavajući sustavnu izdržljivost biljaka i povećavajući djelovanje pesticida. Štiti biljke od biotskog i abiotskog stresa. Primjenjuje se fertirigacijom u dozi 2-4 L/ha ili folijarno 2-4 ml/L vode.

TECA Sealife je proizvod koji osim izbalansiranog sastava marko i mikro hranjiva, sadrži i ekstrakte morskih algi, L-aminokiseline i druge komponente koje omogućavaju potpuno prirodno djelovanje. Primjenjuje se u dozi 2-3 ml/L vode.

Primjenom BIOALGAX-a ili Teca Sealife stimulirate sve faze razvoja biljaka (pupanje, cvatnja, oplodnja, rast i razvoj ploda te dozrijevanje). Pomažu biljkama da prebrode stresne uvjete.

Proizvodi se mogu miješati s većinom uobičajenih proizvoda osim uljima. Ne miješati s proizvodima na bazi bakra i sumpora.

Share This
%d blogeri kao ovaj: