Yara

Yara

Yara Yara nudi rješenja za održivu poljoprivredu i okoliš. Njihova gnojiva i programi ishrane usjeva pomažu proizvoditi hranu potrebnu za svjetsku populaciju koja se sve više povećava. Osnovana u Norveškoj 1905. Yara prodaje svoje proizvode u 150 zemalja. Yara kao u...